Polityka prywatności


Witryna firmy Studio 3A - polityka prywatności i ochrona danych osobowych


Firma Studio 3A zastrzega sobie prawo do przeprowadzania modyfikacji polityki prywatności, bez konieczności poinfomwania użytkownika o przeprowadzeniu tych zmian, w dowolnym czasie bez uprzedniego poinformowania użytkownika.§1 Anonimowość użytkownika

Użytkownik niniejszej witryny (zwana dalej "witryna") pozostaje anonimowy, chyba że zdecyduje inaczej. Jedyną informacją zachowaną o użytkowniku są dane otrzymane przez serwer (na przyklład takiej jak adres IP), które są użyte w celach statystycznych (na przykład liczba połączeń z różnych lokalizacji geograficznych) oraz innych celach związanych z utrzymaniem serwera i dostosowaniem zawartości witryny do potrzeb Klienta.


§2 Informacje personalne użytkownika

Niniejsza witryna nie pyta się użytkownika o dane pesonalne. Jednakże, jeśli użytkownik pragnie wysłać (na przykład przez pocztę elektroniczną) jego lub jej dane personalne, firma Studio 3A (zwana dalej "Studio 3A", "my") nie ponosi żadnych odpowiedzialności za przesłąne informacje (użytkownik musi zdawać sobię sprawę z ryzyka wynikającego z wysłania danych personalnych, i że pomimo naszych wszelkich starań, istnieje możliwość iż dane te zostaną skradzione i/lub w jakikolwiek inny sposób przesłane do osób trzecich).


§3 Pliki tekstowe - "ciasteczka"

Odwiedzenie witryny nie powoduje przechowania plików tekstowych, znanych pod nazwą "ciasteczka" (ang. "cookies"), na komputerze użytkownika. Dodatkowo, żadne inne pliki nie są przechowywane bez akcji użytkownika, z zastrzeżeniem, że przeglądarka Internetowa użytkownika może automatycznie przechowywać niektóre pliki (na przykład takie jak style css, czy JavaScript) w celu przyśpieszenia otwierania stron czy redukcji wielkości przesyłanych pakietów między naszym serwerem a komputerem użytkownika podczas podbytu na witrynie.


3A